Διαχειρίσιμη και υπό τον έλεγχο των δυνάμεων πυρόσβεσης, με σοβαρό όμως το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων, είναι η πυρκαγιά στην Ανώγυρα.