Αρχίζει ξανά η λειτουργεία των Λαϊκών Αγορών στου Δήμου Λευκωσίας αφού οι οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων στεγάστρων στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Κωστάντζα έχουν ολοκληρωθεί.