Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων (ΣΜΑ) με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να καταστεί παγκόσμιο επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο αναπτύξεων, καθώς, όπως επισημαίνει, οι μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις αποτέλεσαν διαχρονικά βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.