Το θέμα της ευρωπαϊκής οδηγίας για θεσμοθέτηση επαρκούς κατώτατου μισθού και η διαδικασία μεταφοράς και ενσωμάτωσης της στα νομικά συστήματα των κρατών μελών κυριάρχησε στις εργασίες την Ευρωπαϊκής Διάσκεψης που πραγματοποίησε η ΔΕΟΚ σε συνεργασία με την ΕΖΑ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Προβλημάτων Eργαζομένων) το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό.