Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει το αποτέλεσμα της τριμερούς διαπραγμάτευσης, στις 29 Νοεμβρίου 2022, για την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ.