Επιβεβαίωσε σε ΒΒΒ τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση για την Κύπρο σε ξένο και εγχώριο νόμισμα ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar την Παρασκευή, με σταθερές προοπτικές. Επιπλέον, ο οίκος επιβεβαίωσε και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο R-2 (ψηλό), επίσης με σταθερές προοπτικές.