Μικρά κέρδη παρουσίασε το Χρηματιστήριο τη Δευτέρα, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 0,69% κλείνοντας στις 132,19 μονάδες.