Την πλήρη στήριξή του προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών εκφράζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.