Η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες και η κατάταξη της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τον Οίκο Moody’s, μετά από σχεδόν 11 χρόνια, απεικονίζει  τις αξιοσημείωτες επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον διεθνώς, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.