Τη μεγάλη ικανοποίηση του για την αναβάθμιση  κατά δύο μονάδες της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον οίκο Moody’s, εκφράζει το ΚΕΒΕ.