Νέα σύσκεψη είχαν οι συντεχνίες ΟΗΟ – ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ την Τετάρτη το απόγευμα για το θέμα της ανέλιξης των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.