Η ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι ουσιαστική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα του τουρισμού, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμή, σημειώνοντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.