Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του νέου στρατηγικού σχεδίου της Κύπρου, ανέφερε Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού, ύστερα από συνάντηση με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου.