Σε αναβάθμιση της πρόβλεψης της για την οικονομική ανάπτυξη το 2024 στο 0,3%, από 0,2% προηγουμένως, προχώρησε την Τετάρτη η γερμανική Κυβέρνηση, μειώνοντας ταυτόχρονα την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό, κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,4%.