Αρχίζει από τις 26 Απριλίου, η υποβολή αιτησεων για το σχέδιο χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεγάλων επιχειρήσεων, με μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε μία μεγάλη επιχείρηση τις €750.000.