Η Eurobank αύξησε περισσότερο τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας με την αγορά 503.934 μετοχών, συνολικής αξίας €1,29 εκατομμυρίου μέσω του ΧΑΚ.