Σταθερό στο 16,7% διατηρήθηκε το 2023 το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχιας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (δείκτης AROPE), με το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας να παραμείνει επίσης αμετάβλητο στο 13,9%.