Με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων 14 εκπροσώπων ακαδημαϊκών και επιστημονικών ιδρυμάτων του Λιβάνου, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι διεθνείς συνεργασίες τους, πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου στη Λευκωσία το πρόγραμμα «The Marketing and Partnerships Academy», το οποίο διοργανώθηκε από το ANIMA Investment Network, σε συνεργασία με το κέντρο αριστείας CYENS και τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).