Στον περιορισμό του τεράστιου αποθέματος κρατικών ομολόγων που διαθέτει, θα προχωρήσει η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, καθώς απομακρύνεται προσεκτικά από μια μακροχρόνια και εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική.