Μια εξαιρετική πρωτοβουλία είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία δικοινοτικής μονάδας ηλιακής ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στις ενεργειακές ανάγκες και των δύο κοινοτήτων αναφέρει ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.