Συναντήσεις και ανακοινώσεις για θέματα επικαιρότητας περιλαμβάνονται στην προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας.