Σε οδηγίες σε σχέση με τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας προβαίνει ο Γενικός Έφορος Εκλογών.