Εργασίες για πότισμα φυτειών εντός της κεντρικής νησίδας, καθώς και στα πρανή του δρόμου, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου από Ερήμη προς Πέτρα του Ρωμιού θα εκτελούνται από το Τμήμα Δασών μεταξύ 30 Μαΐου και 29 Ιουνίου εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ 0800 και 1500.