Άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Παραλίμνι έχοντας στον οργανισμό του ποσοστό αλκοόλης σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από το επιτρεπόμενο.