Έμφαση στην προώθηση μιας κουλτούρας για διάχυση της γνώσης ώστε να στηριχθούν οι νέο-προσληφθέντες λειτουργοί στα τελωνεία, δίνει φέτος η Γραμματεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τελωνείων στις 26 Ιανουαρίου.