Μέχρι την 1η Μαρτίου θα συνεχισθεί η πώληση ηλεκτρικού ρεύματος προς τα κατεχόμενα μέσω του διασυνδεδεμένου δικτύου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.