Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.