Έχουμε χρέος να θέσουμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από προσωπικά οφέλη και σκοπιμότητες, είπε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρίας, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ, Λουκά Λουκά.