Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά πηγάζουν από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και από τις κυρωθείσες διεθνείς συμβάσεις, αναφέρει η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουϊζα Χριστοδουλίδου – Ζαννέτου.