Οι επιμέρους ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το νέο θεσμό του παρατηρητηρίου φυλακών ουδόλως εμποδίζουν τη συζήτηση του συνολικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, επεσήμανε την Τετάρτη σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αναφερόμενο στη σημερινή συνεδρία της Kοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά την οποία επανεκκίνησε η συζήτηση που εκκρεμούσε από το 2019 για τη νέα Περί Φυλακών νομοθεσία και τους νέους περί φυλακών Κανονισμούς.