Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα.