Για τη βούληση της Κυβέρνησης, να σταθεί αρωγός σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην περαιτέρω αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαιρετίζοντας φιλανθρωπική εκδήλωση του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αγίου Αθανασίου, στην παρουσία και της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας.