Σε ανασύσταση της λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας έχει προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών προς εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας της, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου.