Σε νεότερη ανακοίνωση του αναφορικά με την υπερωριακή αποζημίωση των Αστυνομικών στις εκλογές του Ιουνίου, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου αναφέρει ότι η πρόταση που υπεβλήθη στο πλαίσιο διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης για αποζημίωση στην κλίμακα Α5, δεν έγινε αποδεκτή και πως ως εκ τούτου δεν έμεινε «καμία άλλη επιλογή από του να προσφύγουμε νομικά ως ΣΑΚ - ΠΑΣΥΔΥ εναντίον της άδικης αυτής απόφασης».