Πυρκαγιά μαίνεται σε μηχανουργείο στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.