Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη δημοσιοποίησε έκθεση με εισηγήσεις αναφορικά με την πρόσβαση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κράτους από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.