Τα μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος για την υποδοχή και ένταξη Ουκρανών μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσίασε στους ομολόγους του ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.