Το πράσινο φως για την πλήρη εφαρμογή στην Κροατία του κεκτημένου όσον αφορά τον χώρο ελεύθερης διακίνησης Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου 2023 έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το οποίο συναντάται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή.