Μέσω της θάλασσας πραγματοποιήθηκε το 68% των μεταφορών εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 (5135 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα - tkm), το οποίο ωστόσο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.