Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.