Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρέτισε την θετική εξέλιξη της αναγνώρισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των Φιλιππινέζων Ναυτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.