Στη 13η Συνάντηση της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2023 θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία βουλευτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.