Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα στη Μαδρίτη οι εργασίες της Συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).