Τη στήριξη της Κύπρου στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιτροπή για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη διατήρηση των δικαιωμάτων των αλιέων σε όλα τα ύδατα της Ένωσης.