Οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου, Νίκος Κέττηρος, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους συμμετείχαν στις εργασίες της 13ης Συνάντησης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.