Σε 720 αυξάνονται και επίσημα οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη θητεία 2024 - 2029, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επικυρώσει την προσθήκη 15 εδρών για σκοπούς καλύτερης εκπροσώπησης των κρατών μελών με βάση τις δημογραφικές αλλαγές.