Την έναρξη των εργασιών του EU One Stop Shop (EU OSS) για το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.