Οι περισσότεροι Βούλγαροι εγκρίνουν την συμμετοχή της Βουλγαρίας στην ΕΕ, όπως φαίνεται από το Ευρωβαρόμετρο Φθινοπώρου.