Τις αδυναμίες στο πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλύει και καταγράφει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη το απόγευμα, στην οποία καταγράφεται πως η Κύπρος ήταν μια από τις χώρες που την περίοδο 2020 με 2022 δεν προχώρησαν σε κανένα έλεγχο, παρά το ότι έχει σημαντικό ποσοστό τέτοιων επενδύσεων.