Διενεργήθηκε και η 2η Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.